Untitled-1

Magnus Osnes

Ymse anna

Utstillingshefte

Strek satt?

Design av hefte til OAs karrikaturteiknar Herbs jubileumsutstilling.

2018

Omslag
Omslag
Omslag
Omslag
Omslag
Omslag

Identitet

Beijing-Trondheim

Identitet for det vesle samtidsforlaget Beijing-Trondheim, i Trondheim. Forlagets profil er non-profit og dugnas-basert. Eg har designa alt i frå identitet, til nettside, magasin, omslag og plakatar.

2014–2018

Omslag

Poesiplakat Work in progress: Finnegans Wake James Joyce, omsett av Leif Høghaug.

Omslag
Omslag
Omslag

Poesiplakat Dikt av CAConrad Omsett av Gunnar Wærness

Omslag

Poesiplakat Dikt av Danez Smith Omsett av Kristin Fridtun

Omslag

B-T-Magasniet nr. 2, 3, 4, 5